Mitä tämä on?

Kaiken viestinnän
lähtökohtana on
kertoa selkeästi,
yksinkertaisesti ja vähin
aineksin, mistä on kyse.
Kuka, mitä, missä, milloin,
miksi – tässä järjestyksessä.